ESP modernizasyonu ve ESP dönüşümleri

Genel Bilgiler

Gelişen çevre mevzuatlarına paralel bir biçimde;
 
• Baca gazı toz konsantrasyonlarının minimuma indirilmesi,

• Yanma sonucu meydana çıkan NOx, SOx Konsantrasyonlarının minimum indirilmesiyle amacıyla 
Özellikle çimento fabrikaları fırın elektrofiltrelerinin torbalı filtrelere dönüşümü işleri Fil-Tek tarafından anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmektedir. 

Teknik Bilgiler

• 17 fırın elektrofiltresinin torbalı filtreye çevrimi,
• 1 fırın elektrofiltresinin hibrit filtreye çevrimi,
• 1 klinker soğutucu filtresinin ısı dönüştürücü sistemi ile birlikte torbalı filtreye çevrimi işleri
 
Fil-Tek tarafından tamamlanmıştır.
 
Öte yandan, emisyon değerlerini 10mg/Nm³ ün altına indirgemek amacı ile 2 elektrofiltrenin de modernizasyonu Fil-Tek tarafından başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.