Emisyon Kontrol Sistemleri

Genel Bilgiler

• Yakma tesisleri,
• Geri dönüşüm tesisleri,
• Metal işleme tesisleri
 
Başta olmak üzere dioxine&furan, NOx, SOx kaynaklarının indirgenmesi için,
 
• Reaktör sistemleri,
• Aktif karbon sistemleri,
• Mikro dozajlama sistemleri anahtar teslimi olarak Fil-Tek tarafından sağlanmaktadır. 

Teknik Bilgiler

• Maksimum 0,1 nanogram dioxine&furan konsantrasyonu,
• 0 NOx konsantrasyonu.