Kontrol ve Denetleme

Genel Bilgiler

Müşteri talepleri doğrultusunda:

• Teknik danışmanlık,
• Saha etütleri,
• Toz kaynaklarının belirlenmesi ve raporlanması,
• Debi ve basınç ölçümleri,
• Uygun tozsuzlaştırma metodlarının belirlenmesi.